Reiki Healing 

 

ca : 60 min 500 kr

  

Reiki - för välbefinnande och balans. 

Reiki Healing har för avsikt att stärka livs energi och aktivera den självläkande förmågan, när energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv. 

När en person i fråga börjar må bättre förbättras också hälsotillståndet, man behandlar personen inte sjukdomen, reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället. Det vanliga är att människor känner sig mer hela och harmoniska under och efter en reikibehandling. Reiki kan underlätta för oss att finna rätt väg när det gäller inre styrka, yrkesbana och relationer.

Reiki ger bl.a en läkande förmåga för kropp och själ, minskad stress, oro, smärtlindring, höjt immunförsvar, ger avslappning, förbättrar hormonbalansen samt balansering och förstärkning av din energi. Många upplever sig piggare efter en behandling.

Behandlingen börjar med att du ligger på rygg med kläderna på, terapeuten lägger sina händer i olika positioner på din kropp medan hon arbetar uppifrån huvudet och ner mot fötterna. Terapeuten håller en stund på varje position inga rörelser äger rum,, sedan blir du ombedd att vända på på dig och lägga dig på magen. terapeuten slutar med att hålla i dina fotsulor. Reiki behandlingen utförs sittande eller liggande med kläderna på.  

Reiki är en beröringsmetod där du samtdigt får energi. Reiki är svårt att förklara men lätt att känna och uppleva

 

Reiki = Personalvård = Friskvård  Detta innebär att  Reikibehandlingar är skattefria i personalvårdande syfte och kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren. Dessa är heller inte förmånsbeskattade.

 För bokning: Jessica tfn. 070 - 39 80 483  

 

 

Återbud skall lämnas senast dagen före behandling, Uteblivet, ej avbokat  besök  debiteras med halva kostnaden.

 

 

Med Reiki upplever man en stillhet, en djup avslappning.