Naturhälsan Miljöpolicy

Naturhälsan Miljöpolicy

 

Välkommen till ett miljödiplomerat företag!

 

Vår miljöpolicy skall vara lätt att förstå och återspegla vår verksamhets

viktigaste miljöfrågor samt de mål som vi har. Miljöpolicyn skall utvärderas

årligen och uppdateras vart tredje år.

 

Syfte: Vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i samhället samt att

garantera våra kunder och klienter det bästa för kropp och miljö.

 

*   Göra ständiga förbättringar och minska vår miljöpåverkan samt förebygga föroreningar

inom vår verksamhet genom att bland annat alltid köpa miljömärkta rengöringsmedel

och tvättmedel, källsortera, second hand vid inköp av nya möbler mm.

 

*    Erbjuda produkter som är noggrant kontrollerade så att Du som kund kan känna dig

trygg utan att behöva läsa på innehållsförteckningen. Det Du köper hos oss innehåller

bara naturliga ämnen och är skonsamma mot miljön.

 

*     Att i första hand så långt det är möjligt vid behandlingar och aktiviteter använda och

erbjuda ekologiska och närproducerade produkter.

 

*     Vara engagerade i miljöfrågor och inspirera och uppmuntra våra medarbetare,

kunder och leverantörer att agera mer miljöeffektivt på arbetsplatsen såväl som privat.

 

*      Vi ska arbeta för att minska vår energianvändning genom att använda energisnåla lampor, vara noga med att släcka, stänga av dator, timer vid skylt, snålspolande toalett, inte diska under rinnande vatten mm.

*       Hålla oss uppdaterade kring miljöfrågor. 

(2012-2015), (2015-2018), (2018-2021), (2021-2024)