Samtal i sorgbearbetning. Mer info kommer

Sorg är individuellt och din sorg är din egen som ingen kan ta ifrån dig.

 

 Samtal:

Vi har 4-6 samtals träffar, ca: 45-60 minuter per gång/ 1 ggr i veckan. Vi börjar med att tittar på vilken relation eller situation som du känner att du har behov att bearbeta, mellan våra träffar gör du hemuppgifter som du får av mig.

Sorgbearbetning är individuellt och tar olika lång tid och olika antal träffar beroende hur långt du kommit i din process och vad den handlar om.

För det handlar om en balans mellan att låta sig sörja och ändå fungera i vardagen.

 

Det är viktigt att våga sörja!

Sorg:

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. 

                                                                           

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.